Missie

Wij geloven dat de mens bedoeld is om gelukkig en vrij te leven op de manier die specifiek bij hem past. Op alle gebieden in het leven. We willen dat iedereen doet waar hij of zij voor gemaakt is. Want dan ben je bekrachtigd in je identiteit en heb je het meeste effect op en in de wereld. We willen de passie en de glinstering in de persoon weer naar voren laten komen. We leven betrokken mee met onze mensen.

Op het sociaal en/of emotioneel vlak lukt het vele mensen niet om evenwichtig te reageren en lopen daardoor vast. Hierdoor worden er andere manieren gezocht om er niet mee om te hoeven gaan. Wij geloven dat er in de omgang met de mensen van Stichting Zorgatelier Pinokkio orde in hun leven komt en dat er manieren gevonden worden om toch met de zorgen die er zijn aan de slag te gaan en overwonnen zullen worden. “Niets is ooit zo vies als dat het ook schoongemaakt kan worden”!

We werken vanuit de wetenschap dat we allen met ons allen zijn. Door te focussen op de kracht in een mens en daarvan uitgaand stemmen we af op tekortkomingen die in hun dagelijks leven aan de orde zijn.

We gebruiken humor, plezier en confrontatie om mensen positief te zijn.. We bouwen samen aan een betere toekomst op basis van vertrouwen en relatie.

Stichting Zorgatelier Pinokkio is een zorgaanbieder, die zicht richt op begeleiding van NAH cliënten en cliënten met een lichamelijke beperking.

Op de volgende resultaten is onze begeleiding van toepassing:

  •      Ondersteuning en begeleiding bij zingeving
  •      Ondersteuning van sociaal netwerk cliënt
  •      Ondersteuning en begeleiding in fysieke gezondheid
  •      Ondersteuning en begeleiding in de psychische gezondheid
  •      Ondersteuning en begeleiding bij dagbesteding

 

Visie

Kwaliteit
Kwaliteit van zorg bied je op de werkvloer. Het werken met de deelnemers staat daarom bij ons zorgatelier centraal. Wij staan dicht bij elkaar. Alleen zo ervaren we iedere dag wat er nodig is om de juiste ondersteuning te blijven bieden.

Sfeer 
We hechten veel belang aan een goede sfeer en een open communicatie. Er wordt aandacht besteed aan begrip en respect voor elkaar. Je mag zijn wie je bent en doen wat je wil. Het is jouw dagdeel, zorg dat je die beleeft zoals je zou willen.

Gelijkwaardigheid

Inbreng en medezeggenschap van deelnemers zijn een normale dagelijkse gang van zaken. Waardering en gelijkwaardigheid zijn op die manier vanzelfsprekend.

Scheiden van wonen en dagactiviteit
Zorgatelier Pinokkio heeft respect voor het privé-leven van de deelnemer. Het scheiden van wonen en dagactiviteit biedt de cliënt de mogelijkheid om thuis even los te laten.

Dagactiviteit

Zorgatelier Pinokkio biedt deelnemers prettige activiteiten. In een omgeving zonder druk. De persoonlijke wensen van de deelnemer zijn het uitgangspunt.